ایرسا: دانلود کتاب صوتی شهر گمشده

کتاب «شهر گمشده» تحلیلی درباره شخصیت بانوی دو عالم «حضرت فاطمه (س)» و سیره و اندیشه‌های ایشان است.

«پیامبر اکرم (ص)» رحلت کرده‌اند و مدینه یتیم شده است. اکنون کسانی که باید به خانه «علی (ع)» روی آورند و همانندترین فرد به پیامبر (ص) را به جانشینی او برگزینند، چنین نکرده‌اند؛ و به مقامی که خدای متعال برای علی(ع) برگزیده بود و پیامبر اکرم در طول دو دهه همواره بر آن تأکید کرده بود، گردن ننهادند. اکنون دیگر سخنی از «مدینه النّبی» نیست و کسی نمی‌تواند از امامت قرآنی دم زند. علی (ع) حذف شده و تمام حرمت او پایمال گشته است. علی که در روزگار پیامبر، محترم‌ترینِ مسلمانان و برادر پیامبر خدا، بلکه نَفْسِ پیامبر (به نصّ آیه قرآن) محسوب می‌شد و بزرگ‌ترین مجاهد راه خدا و مؤمن‌ترین و نیرومندترین پشتیبان دین خدا بود.
از سوی دیگر علی (ع) عالم به همه قرآن و عامل به همه آن بود و در کار دین ذرّه‌ای سستی نمی‌کرد و در اداره جامعه و تربیت امت جز عدالت چیزی نمی‌شناخت، پس از درگذشت پیامبر (ص) هیچ احترامی ندارد. چرا این چنین است؟

ایرسا: دانلود کتاب صوتی شهر گمشده

مشخصات کتاب گویا