دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور

 

مقدمه

هر شخصیت حقیقی (به عنوان مالک یا پدیدآورنده) و یا حقوقی (به عنوان مالک یا پدیدآورنده) اصالتاً یا وکالتاً می‌تواند با رعایت موارد مندرج در این مجموعه درخواست صدور شماره شناسائی محصول نرم‌افزاری رایانه‌ای را به عمل آورد.

تعاریف

1- شماره شناسائی شماره منحصر به فردی است که جهت ثبت محصول نرم‌افزاری رایانه‌ای توسط دبیرخانه شورای عالی انفورماتیک کشور به کار می‌رود.

2- صدور شماره شناسائی و ثبت محصول نرم‌افزاری رایانه‌ای به معنای تأیید مالکیت یا سایر حقوق مترتب نرم‌افزار برای شخص یا گروه خاصی نیست.

3- ثبت محصول نرم‌افزار رایانه‌ای در شورا به منظور ارائه مستندات ثبت به مراجع قضائی در صورت درخواست آنها است.

4- تأییدیه فنی محصول نرم‌افزاری تنها به معنای ارائه اطلاعات فنی توسط متقاضی و تکمیل فرم‌های لازم بوده و به هیچ وجه به معنای تأیید ادعاهای متقاضی در مورد محصول و یا تأیید عملکرد محصول نرم‌افزاری رایانه‌ای توسط شورای عالی انفورماتیک کشور نمی‌باشد.

دستورالعمل تکمیل برگه درخواست صدور شماره شناسایی و تأییدیه فنی محصول نرم‌افزاری رایانه‌ای

لطفاً اطلاعات خواسته شده را تحت عناوین مربوطه در محل‌های تعیین شده در برگه درخواست صدور شماره شناسایی محصولات نرم‌افزاری به روشنی و طبق دستورالعمل زیر درج نمائید:

1- مشخصات متقاضی:
1-1- چنانچه متقاضی شخص حقیقی است نام، نام خانوادگی، نام پدر، شماره شناسنامه و محل صدور شناسنامه او را به دقت بنویسید.

1-2- چنانچه متقاضی شخصیت حقوقی است عنوان، شماره ثبت، تاریخ ثبت و محل ثبت را درج نمایید.

1-3- نشانی، تلفن تماس، شماره نمابر و نشانی پست الکترونیکی متقاضی را به طور کامل درج نمایید.

1-4-‌ ارتباط متقاضی با محصول نرم‌افزاری را به‌عنوان مالک یا پدیدآورنده مشخص کنید.

2- مشخصات محصول:
2-1- عنوان کامل محصول به فارسی و انگلیسی را به شکل مندرج در نرم‌افزار و مستندات آن بنویسید.

2-2- شماره نسخه نرم‌افزار مورد تقاضا برای صدور شماره شناسایی را بنویسید.

2-3- گروه محصول نرم‌افزار را تعیین کنید. این گروه می‌تواند شامل سیستم عامل، نرم‌افزار سیستمی، نرم‌افزار ابزاری، نرم‌افزار ارتباطی، نرم‌افزار کاربردی و یا سایر به شرح زیر باشد:
2-3-1- سیستم عامل: مجموعه برنامه‌هایی که دستورپذیری پردازنده‌های رایانه‌ای را برای کاربر جهت مدیریت منابع سخت‌افزاری و نرم‌افزاری قابل استفاده می‌کند.
2-3-2- نرم‌افزار سیستمی: نظیر گرداننده دستگاه‌های جانبی (Device Drivers)، مدیریت دستگاه‌های خاص (Device Management)، حسابداری سیستم‌(System Accounting)، بارکننده (Loader) متصل‌کننده (Linker)، زبان‌های برنامه‌سازی (Compiler, Interpreter)
2-3-3- نرم‌افزار ابزاری: نظیر غلط‌گیر (Debugger)، خطایاب‌ (Diagnostic) ویراستار (Editor)، مدیریت پایگاه داده‌ (DBMS)، نرم‌افزار مولد کاربرد (Case)
2-3-4- نرم‌افزار‌ ارتباطی: ‌نظیر نرم‌افزار ‌مدیریت ‌شبکه ‌و نرم‌افزار انتقال داده
2-3-5-‌ نرم‌افزار کاربردی: راه‌حل نرم‌افزاری ویژه برای یک مسأله کاربردی که در محیط نرم‌افزار پایه یا محیط‌های نرم‌افزار سازی تولید شده باشد. نظیر سیستم‌ مدیریت تولید، برنامه‌ریزی تولید، فروش و انبارداری، پرسنلی، حسابداری
2-3-6-‌ سایر: در صورتی که محصول نرم‌افزاری در هیچکدام از گروه‌های فوق نبود در گروه سایر قرار می‌گیرد. در این صورت باید عنوان آن به طور دقیق بیان شود.

2-4- ویژگی‌های شاخص محصول: بیان مهم‌ترین قابلیت‌های ویژه نرم‌افزار از دیدگاه پدیدآورنده آن به شرحی که در مستندات مشخص و تأکید شده است و به عنوان نقطه قوت محصول تلقی می‌شود در این قسمت درج شود.

2-5- نشانه ویژه محصول: چنانچه محصول موردنظر دارای نشانه ویژه‌ای (Logo) از دید پدیدآورنده یا مالک می‌باشد در این قسمت بیان ‌شود.

دستورالعمل تکمیل برگه مشخصات محصول نرم‌افزاری رایانه‌ای

لطفاً اطلاعات خواسته شده را تحت عناوین مربوطه در محل‌های تعیین شده در برگه‌های مشخصات محصول نرم‌افزاری رایانه‌ای (3 صفحه) به روشنی و برابر دستورالعمل زیر درج نمائید:

1- مشخصات عمومی محصول:
1-1- عنوان محصول (فارسی): شامل عبارتی است که به عنوان نام فارسی محصول در تمام مستندات شماره شناسایی مورد استفاده و استناد قرار خواهد گرفت. مسئولیت استفاده از اسامی غیرمجاز، قبلاً ثبت شده و یا استفاده شده برعهده متقاضی است.

1-2- عنوان محصول (انگلیسی): شامل عبارتی است که به عنوان نام انگلیسی محصول در تمام مستندات شماره شناسایی مورد استفاده و استناد قرار خواهد گرفت. مسئولیت استفاده از اسامی غیرمجاز، قبلاً ثبت شده و یا استفاده شده برعهده متقاضی است.

1-3- شماره نسخه: این شماره معرف نسخه‌ای از نرم‌افزار است که برای آن تقاضای صدور شماره شناسایی گردیده است این شماره بر تمامی مدارک و مستندات و نسخه‌های قابل اجرا به همان‌گونه که اینجا ذکر گردیده است باید درج شده باشد.

1-4- تاریخ عرضه: عبارتست از تاریخی که از آن زمان محصول نرم‌افزاری آماده ارائه و یا عرضه به عنوان یک محصول قابل استفاده برای دیگران گردیده است. این زمان باید با ذکر سال، ماه و روز براساس تاریخ هجری شمسی ذکر گردد.

2- مشخصات گروه محصول:
این اطلاعات باید با توجه به مشخصات مندرج در مورد گروه محصول در مشخصات محصول نرم‌افزاری ذکر شده در بند 2-3 دستورالعمل تکمیل برگه درخواست صدور شماره شناسایی به روشنی و به دقت تکمیل گردد و مقابل گروه انتخابی توضیح مختصری از ارتباط گروه با محصول موردنظر ارائه شود.

3- محیط اجرا
3-1- حداقل پیکربندی و محیط سخت‌افزاری که محصول موردنظر در آن قابل اجرا می‌باشد باید به طور دقیق در این محل درج گردد. این اطلاعات شامل نوع پردازشگر و سرعت آن، میزان حافظه اصلی، تجهیزات جانبی موردنیاز و تجهیزات اختصاصی مورد نیاز محصول برای اجرا می‌باشد.

3-2- حداقل پیکربندی و محیط نرم‌افزاری که محصول موردنظر در آن قابل اجرا می‌باشد شامل سیستم عامل، ابزارهای نرم‌افزاری، پایگاه‌های داده، کتابخانه‌های نرم‌افزاری استاندارد و غیر استاندارد و نرم‌افزارهای اختصاصی و ویژه مورد نیاز محصول موردنظر باید در این قسمت درج گردد.
در صورتیکه محصول مورد نظر در محیط شبکه و یا اینترنت مورد استفاده قرار می‌گیرد مشخصات و توضیحات لازم درج گردد.

4- تشریح مختصر محیط سخت‌افزاری و نرم‌افزاری تولید محصول:
در این بخش محیط سخت‌افزاری و نرم‌افزاری که محصول موردنظر در آن تولید شده به اختصار شرح داده می‌شود. (همانند بخش 3)

5- فهرست محتویات CD
5-1- متقاضی در ارائه مستندات محصول نرم‌افزاری رایانه‌ای مختار می‌باشد ولی مستندات ارائه شده باید به حدی باشد که در صورت بروز هرگونه اختلاف حقوقی این مستندات کفایت پاسخگویی در مراجع حقوقی و کارشناسی را دارا باشد و مسئولیت کافی و کامل بودن آن به عهده متقاضی می‌باشد. از جمل